Nyheter

 

 

 

 

Program fagmøte 2023

Velkommen til Fagmøtet 2023 i Oslo!

Program_Fagmøte_2023_03.11.2023

Flere av de første klinisk laboratoriegenetikere i Norge har nå fått fornyet sine godkjenninger for fem nye år

Se oversikt over klinisk laboratoriegenetikere i Norge her.

Frist for fornyelse for alle som ble godkjent i løpet av 2018 er forlenget ut 2023.

European Clinical Laboratory Geneticists (CLG)

Til informasjon så er det nå åpent for å søke om europeisk godkjenning for CLGer. Fristen i 2023 er 15. oktober.

Mer informasjon finnes på European Board of Medical Genetics: Clinical Laboratory Geneticists (ebmg.eu).

Invitasjon til fagmøtet i genetikk Oslo 2023

Invitasjon_oppdatert_24.08.23

Påmeldingslink til Fagmøtet i genetikk 8.-9. november 2023 i Oslo:

https://docs.google.com/forms/d/1sINbDhWuJAng9e7Vx3BpM9ES7SnuIHXrkCwTSMC60GQ

NSHG pris for beste artikkel

NSHG har opprettet en pris for beste artikkel med NSHG medlem som første eller siste forfatter. Prisen deles ut på fagmøtet i november. Mer informasjon finnes under:

Kriterier NSHG pris for beste artikkel

Fagmøte Oslo 2023 – Preliminært program

Preliminærtprogram Fagmøte 2023

 

ESHG Fellowship for 2023

NFMG og NSHG mottok i år tre nominasjoner til ESHG stipendet. Etter enstemmig innstilling fra styrene i NFMG og NSHG ble det besluttet å gi stipendet til Siren Berland fra Medisinsk Genetikk ved Haukeland Universitetssykehus. GRATULERER SÅ MYE!

Fornyelse av godkjenning som klinisk laboratoriegenetiker (CLG) i Norge

For fem år siden ble flere molekylærbiologer godkjent som klinisk laboratoriegenetikere for første gang her i Norge. Dersom disse ønsker en fortsatt godkjenning, må det sende inn dokumentasjon på at de fremdeles jobber aktivt i faget, og har deltatt på utdanningsaktiviteter.

Søknad om fortsatt godkjenning sendes styret@nshg.no.

Kandidaten må sende inn en søknad med kort beskrivelse av hva man har jobbet med de siste fem årene – eksempelvis at man tolker og svarer ut prøver, eller at man har opplæringsansvar e.l. Man kan også liste opp kurs og møter man mener er relevante.

New course Basics in human genetic diagnostics – A course for Clinical Laboratory Geneticists in education

Basic in human diagnostics_CLG

Det er tid for å registrere og betale for medlemskap i Norsk Selskap for Human Genetikk (NSHG) for 2023

medlemskap 2023