Om oss

NSHG ble stiftet 21.08.2007 og har som formål å:

  • arbeide for kontakt og samarbeid mellom fagmiljøene i Norge innenfor feltet humangenetikk
  • formidle kunnskap om humangenetikk til norsk helsevesen og myndigheter
  • formidle kunnskap om humangenetikk til ulike pasientorganisasjoner og allmennheten
  • fremme interessen for forskning innen humangenetikk
  • arbeide for kontakt med tilsvarende foreninger i andre land

         Vedtekter nov 2016

Medlemsskap:

Pris for NSHG-medlemskap er kr 200,-.

Pris for kombinert NSHG/ESHG-medlemskap er kr 950,-

Medlemskap i ESHG gir redusert påmeldingsavgift til ESHG-møtet 2023 og tilgang til European Journal of Human Genetics.

(Frist for innmelding i ESHG via NSHG er 1. april 2023.)

Elektronisk innmeldingsskjema:

https://docs.google.com/forms/d/1Ufq6eja0RS6rnngDJzzym6L9jZkF_hwsMi975sN5hb0

Medlemskontingent innbetales til kontonummer: 4750.20.40762 snarest mulig etter at elektronisk innmeldingsskjema er sendt.

NB! Merk innbetalingen med navn på medlem.

Dersom det ønskes kollektiv innmelding av flere ansatte ved samme avdeling (samme fakturamottaker), gjøres innmeldingen pr. epost til medlemsansvarlig eidi.nafstad@ous-hf.no for å få tilsendt faktura for kollektiv innmelding.

Bekreftelse på medlemskap blir sendt på epost etter at betaling er registrert.

Styret i NSHG 2021:

Leder: Helle Høyer, Seksjon for Medisinsk Genetikk, Sykehuset i Telemark
Nestleder: Mette Beate Thobro, Avdeling for medisinsk genetikk, St.Olavs
Kasserer: Jorunn Hjaltadottir, Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, HUS
Sekretær: Linda Strand, Seksjon for Medisinsk Genetikk, Sykehuset i Telemark
Benedicte Tolo, Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, HUS
Maren F Olsen, Avdeling for medisinsk genetikk, St.Olavs
Bjørn Nygård , Medisinsk Genetisk Avd. BUK, UNN
Eidi Nafstad, Avd for Medisinsk Genetikk, OUS
Kristine Lillestøl, Avd for Medisinsk Genetikk, OUS
Elisabeth Jarhelle, Medisinsk Genetisk Avd. BUK, UNN

Kontaktinformasjon:

Styret i NSHG kan kontaktes ved å sende e-mail til følgende adresse: styret@nshg.no