ESHG Fellowship for 2023

NFMG og NSHG mottok i år tre nominasjoner til ESHG stipendet. Etter enstemmig innstilling fra styrene i NFMG og NSHG ble det besluttet å gi stipendet til Siren Berland fra Medisinsk Genetikk ved Haukeland Universitetssykehus. GRATULERER SÅ MYE!