Skrivekonkurranse for videregående elever

Norsk Selskap for Human Genetikk og European Society of Human Genetics (ESHG) arrangerer hvert år en skrivekonkurranse rettet mot videregående elever, for å øke kunnskap, nysgjerrighet og bevissthet rundt genetikk. Årets tema er induserte pluripotente stamceller, hva teknologien bør brukes til og hvilken bruk man bør unngå. Frist for å sende inn bidrag er 25. april. 

Les mer her