European Clinical Laboratory Geneticists (CLG)

Til informasjon så er det nå åpent for å søke om europeisk godkjenning for CLGer. Fristen i 2022 er 15. oktober.

Mer informasjon finnes på European Board of Medical Genetics: Clinical Laboratory Geneticists (ebmg.eu)