EHSG Fellowship

ESHG (European Society of Human Genetics) gir også i år et stipend, slik at en deltaker fra Norge kan delta på årets ESHG 2022 konferanse, 11.-14. juni 2022. Det planlegges en hybrid konferanse, med enten virtuell deltagelse eller fysisk deltagelse i Wien.

Se invitasjon i vedlagt PDF

Rettelse fra ESHG: Stipendet dekker i tillegg til påmeldingsavgift,  reiseutgifter og opphold for opptil EUR 600.