Nyheter

 

 

 

 

New course Basics in human genetic diagnostics – A course for Clinical Laboratory Geneticists in education

Basic in human diagnostics_CLG

Det er tid for å registrere og betale for medlemskap i Norsk Selskap for Human Genetikk (NSHG) for 2023

medlemskap 2023

Kommende ESHG-kurs

https://www.eshg.org/courses

ESHG Fellowship 2023

ESHG_fellowship_norsk2023

Fagmøte Oslo 2023

Skrivekonkurranse for videregående elever

Norsk Selskap for Human Genetikk og European Society of Human Genetics (ESHG) arrangerer hvert år en skrivekonkurranse rettet mot videregående elever, for å øke kunnskap, nysgjerrighet og bevissthet rundt genetikk. Årets tema er induserte pluripotente stamceller, hva teknologien bør brukes til og hvilken bruk man bør unngå. Frist for å sende inn bidrag er 25. april. 

Les mer her

Endelig program Fagmøtet 2022

Arrangementskomiteen og programkomiteen har satt opp et spennende møte på Clarion Hotel, The Edge i Tromsø. Programmet finner dere her. Gleder oss!!

European Clinical Laboratory Geneticists (CLG)

Til informasjon så er det nå åpent for å søke om europeisk godkjenning for CLGer. Fristen i 2022 er 15. oktober.

Mer informasjon finnes på European Board of Medical Genetics: Clinical Laboratory Geneticists (ebmg.eu)

Abstrakt fagmøte 2022

Programkomiteen oppfordrer alle til å sende inn abstrakts til årets fagmøte. Fristen er 1. oktober.

Basert på de innsendte abstraktene vil en abstraktkomité velge hvem som får tilbud om muntlig foredrag. De øvrige har tilbud om posterpresentasjon, samt å presentere posteren i en «elevatorpitch» før postervisning (ca. 2 min med noen få slides). Vi ber å spesifisere om man kun ønsker poster, evt. kun muntlig presentasjon.

Abstraktmal finnes HER og kriteriene for utvalg av abstrakts finner HER.

Abstraktene sendes til styret@nshg.no innen fristen.

Fagmøte i genetikk 2022 Tromsø

Endelig blir det igjen fysisk fagmøte i genetikk som arrangeres i Tromsø 9.-10. november 2022.

Vedlagt ligger annonsering med lenke til påmelding og program.

Arrangementskomiteen og programkomiteen har satt opp et flott og spennende møte på Clarion Hotel, The Edge.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å møtes i Tromsø til det 13. nasjonale fagmøtet i genetikk.

Oppdatert info om bruk av bookingkode for bestilling av rom til avtalepris kr. 1590,- på Clarion Hotel The Edge: Bookingkoden 34345 kan kun benyttes ved booking via E-post: cl.theedge@choice.no eller telefon: 77 66 84 00