Nyheter

 

 

 

 

Fagmøte Oslo 2023 – Preliminært program

Preliminærtprogram Fagmøte 2023

 

ESHG Fellowship for 2023

NFMG og NSHG mottok i år tre nominasjoner til ESHG stipendet. Etter enstemmig innstilling fra styrene i NFMG og NSHG ble det besluttet å gi stipendet til Siren Berland fra Medisinsk Genetikk ved Haukeland Universitetssykehus. GRATULERER SÅ MYE!

Fornyelse av godkjenning som klinisk laboratoriegenetiker (CLG) i Norge

For fem år siden ble flere molekylærbiologer godkjent som klinisk laboratoriegenetikere for første gang her i Norge. Dersom disse ønsker en fortsatt godkjenning, må det sende inn dokumentasjon på at de fremdeles jobber aktivt i faget, og har deltatt på utdanningsaktiviteter.

Søknad om fortsatt godkjenning sendes styret@nshg.no.

Kandidaten må sende inn en søknad med kort beskrivelse av hva man har jobbet med de siste fem årene – eksempelvis at man tolker og svarer ut prøver, eller at man har opplæringsansvar e.l. Man kan også liste opp kurs og møter man mener er relevante.

New course Basics in human genetic diagnostics – A course for Clinical Laboratory Geneticists in education

Basic in human diagnostics_CLG

Det er tid for å registrere og betale for medlemskap i Norsk Selskap for Human Genetikk (NSHG) for 2023

medlemskap 2023

Kommende ESHG-kurs

https://www.eshg.org/courses

ESHG Fellowship 2023

ESHG_fellowship_norsk2023

Fagmøte Oslo 2023

Skrivekonkurranse for videregående elever

Norsk Selskap for Human Genetikk og European Society of Human Genetics (ESHG) arrangerer hvert år en skrivekonkurranse rettet mot videregående elever, for å øke kunnskap, nysgjerrighet og bevissthet rundt genetikk. Årets tema er induserte pluripotente stamceller, hva teknologien bør brukes til og hvilken bruk man bør unngå. Frist for å sende inn bidrag er 25. april. 

Les mer her

Endelig program Fagmøtet 2022

Arrangementskomiteen og programkomiteen har satt opp et spennende møte på Clarion Hotel, The Edge i Tromsø. Programmet finner dere her. Gleder oss!!