Nyheter

 

 

 

 

Fagmøtet 2020 er avlyst

Styrene i NFMG og NSHG ser seg dessverre nødt til å avlyse årets fagmøte grunnet usikkerheten rundt corona-situasjonen. Arbeidet med fagmøtet videreføres til 2021, og ny tentativ dato er satt til 10-11 november 2021 i Bergen. Følg med på www.nshg.no for oppdateringer.

 

Det vil bli kalt inn til digitalt årsmøte utpå høsten.

 

Vi håper at situasjonen tillater et fysisk møte i 2021!

 

Arbeidet videreføres til 2021, i Bergen.

 

Molekylærbiolog søkes for tolkning av DNA-varianter – Avdeling for medisinsk genetikk, Enhet for generell genetikk OUS

Stilling ledig som avdelingsleder medisinsk genetisk avdeling på barne- og ungdomsklinikken, universitetssykehuset Nord- Norge

Stilling som avdelingssjef ved avdeling for medisinsk genetikk, Haukeland

Lenke til annonse

Molekylærbiolog søkes for tolkning av DNA-varianter ved Oslo Universitetssykehus

Stilling ledig Bioingeniør/Spesialbioingeniør/Spesialingeniør ved Oslo Universitetssykehus

Utlysning: PhD-Program in GENOMIC AND EXPERIMENTAL MEDICINE (GEM)

Meld deg inn i NSHG – lenke til medlemsregistrering her:

https://docs.google.com/forms/d/1RZIyaI85Rcpe7Ken04heVcI2fK87QmJrYM8vlxVG_FI

ESHG kurs Hereditary Cancer Genetics Bertinoro 22.-25. september 2020

Se info om nytt cancerkurs i Bertinoro 22.-25. september 2020.

Registreringen åpner snart. Dette er tredje gangen kurset arrangeres.

Kursflyer

Kursprogram 2020 3rd Course in Hereditary Cancer Genetics in Bertinoro program