Kontakt

Redaktør for hjemmesiden: Atle Brendehaug (atle.brendehaug@helse-bergen.no)

Kontaktinfo Styret NSHG

Adresse NSHG v/Wenche Listøl

Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin

Haukeland Universitetssjukehus

Jonas Lies vei 87

5021 Bergen

 

Kontaktskjema

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding