Kontakt

Redaktør for hjemmesiden: Linda Strand (linda.strand@sthf.no)

Kontaktinfo Styret NSHG

Adresse NSHG v/Helle Høyer, Avdeling for medisinsk genetikk

Sykehuset Telemark HF, Ulefossveien 3710 Skien Norway

epost: helle.hoyer@sthf.no