Info fra arbeidsgruppene

Dypsekvensering

Sjeldne syndromer og medfødte stoffskiftesykdommer

Arvelig kreft

Nomenklatur, tolkning og klassifisering av sekvensvarianter

2014 Foredrag Nomenklatur, tolkning og klassifisering av sekvensvarianter

2014 Huskeliste for variantvurdering

2015 Workshop

2017 Workshop varianttolkning

Fosterdiagnostikk – hva skal vi undersøke og hva skal vi si til de gravide?

Farmakogenetikk – status og fremtidige utfordringer

Kvantitative analyser av DNA og RNA

2014 Foredrag – Kvantitative analyser av DNA og RNA

2014 Foredrag – RNA-cDNA analyser

2014 Foredrag – qPCR

Utredning av arvelig hjertesykdom

2014 Foredrag

 

Formidling av genetisk kunnskap

2014 Referat