Felles maler & nyttige lenker

Felles svarmal for genetiske analyser:

Det genetiske miljøet i Norge og NSHG anbefaler at vi benytter en felles mal for svarrapportering av genetiske analyser. Last ned svarmalen her:

Felles svarmal (word-format)
Felles svarmal (pdf-format)

Nasjonal veileder for postnatal helgenoms kopitallsanalyser finnes her

Nasjonal veileder for utsvaring av MLPA finnes her

Nyttige Linker:

Norsk portal for medisinsk-genetiske analyser (www.genetikkportalen.no)