Utdanning

Godkjente CLG

På årsmøtet i november 2018 ble det delt ut diplomer til de første godkjente CLG.

Utdanningskomiteen mottok 28 søknader i overgangsvinduet. 19 søknader er godkjent og 8 av søknadene krever en utdanningsplan.

Etter 5 år må godkjenningen fornyes.

Styret vil takke utdanningskomiteen for innsatsen.

 

 

NAVN STED KATEGORI DATO REGODKJENNING
Mona Nystad Tromsø cytogenetikk 01.09.2018 2023
Randi Hovland Bergen cytogenetikk 01.10.2018 2023
Helle Lybæk Bergen cytogenetikk 01.10.2018 2023
Marijke Van Ghelue Tromsø generell 01.09.2018 2023
Christa Schmidt Trondheim generell 01.09.2018 2023
Olaug Kristin Rødningen Oslo generell 14.02.2018 2023
Hilde Monica Stensland Tromsø molekylær 01.09.2018 2023
Toril Fagerheim Tromsø molekylær 01.09.2018 2023
Bjørn Ivar Haukanes Bergen molekylær 01.09.2018 2023
Stefan Johansson Bergen molekylær 01.09.2018 2023
Wenche Sjursen Trondheim molekylær 01.09.2018 2023
Ove Bruland Bergen molekylær 01.09.2018 2023
Per Knappskog Bergen molekylær 01.09.2018 2023
Mari Ann Kulseth Oslo molekylær 01.10.2018 2023
Ingvild Aukrust Bergen molekylær 01.09.2018 2023
Kristian Tveten Skien molekylær 09.09.2018 2023
Øystein Lunde Holla Skien molekylær 01.01.2023 2028
Linda Strand Skien molekylær 01.11.2018 2023
Helle Høyer Skien molekylær 01.11.2018 2023

Utdanning Clinical laboratory Geneticist

Utdanning av klinisk laboratoriegenetiker (CLG) i Norge

Vi minner om at du nå kan starte din utdanning som klinisk laboratoriegenetiker på de norske medisinsk genetiske avdelingene. Se adgangsskrav, målbeskrivelse og annen informasjon om utdanningen i vedlagte skriv.

Før oppstart kan kandidater ta kontakt med sin stedlige representant i utdanningsutvalget (se målbeskrivelse) for mer informasjon og hjelp til å starte søknadsprosessen.

Fornyelse av godkjenning som klinisk laboratoriegenetiker (CLG) i Norge

For fem år siden ble flere molekylærbiologer godkjent som klinisk laboratoriegenetikere for første gang her i Norge. Dersom disse ønsker en fortsatt godkjenning, må det sende inn dokumentasjon på at de fremdeles jobber aktivt i faget, og har deltatt på utdanningsaktiviteter.

Søknad om fortsatt godkjenning sendes styret@nshg.no.

Kandidaten må sende inn en søknad med kort beskrivelse av hva man har jobbet med de siste fem årene – eksempelvis at man tolker og svarer ut prøver, eller at man har opplæringsansvar e.l. Man kan også liste opp kurs og møter man mener er relevante.

 

Vi minner også om diverse kurs som ligger under EBMGs side på www.eshg.org

Godkjente CLG | Norsk Selskap for Humangenetikk

Godkjente CLG:

Liste over godkjente CLG

Navn Sted Kategori Dato Regodkjenning
Mona Nystad Tromsø Cytogenetikk 01.09.2018 2023
Randi Hovland Bergen Cytogenetikk 01.10.2018 2023
Helle Lybæk Bergen Cytogenetikk 01.10.2018 2023
Marijke Van Ghelue Tromsø generell 01.09.2018 2023
Christa Schmidt Trondheim generell 01.09.2018 2023
Olaug Kristin Rødningen Oslo generell 14.02.2018 2023
Hilde Monica Stensland Tromsø Molekylær 01.09.2018 2023
Toril Fagerheim Tromsø Molekylær 01.09.2018 2023
Bjørn Ivar Haukanes Bergen Molekylær 01.09.2018 2023
Stefan Johansson Bergen Molekylær 01.09.2018 2023
Wenche Sjursen Trondheim Molekylær 01.09.2018 2023
Ove Bruland Bergen Molekylær 01.09.2018 2023
Per Knappskog Bergen Molekylær 01.09.2018 2023
Mari Ann Kulseth Oslo Molekylær 01.10.2018 2023
Ingvild Aukrust Bergen Molekylær 01.09.2018 2023
Kristian Tveten Skien Molekylær 09.09.2018 2023
Øystein Lunde Holla Skien Molekylær 01.01.2018 2028
Linda Strand Skien Molekylær 01.11.2018 2023
Helle Høyer Skien Molekylær 01.11.2018 2023
Hilde Hilmarsen Tveitan Skien Molekylær 01.06.2020 2025
Geir Åsmund Myge Hansen Tromsø Molekylær 2020 2025