Utdanning

Godkjente CLG

På årsmøtet i november 2018 ble det delt ut diplomer til de første godkjente CLG.

Utdanningskomiteen mottok 28 søknader i overgangsvinduet. 19 søknader er godkjent og 8 av søknadene krever en utdanningsplan.

Etter 5 år må godkjenningen fornyes.

Styret vil takke utdanningskomiteen for innsatsen.

 

 

NAVN STED KATEGORI DATO REGODKJENNING
Mona Nystad Tromsø cytogenetikk 01.09.2018 2023
Randi Hovland Bergen cytogenetikk 01.10.2018 2023
Helle Lybæk Bergen cytogenetikk 01.10.2018 2023
Marijke Van Ghelue Tromsø generell 01.09.2018 2023
Christa Schmidt Trondheim generell 01.09.2018 2023
Olaug Kristin Rødningen Oslo generell 14.02.2018 2023
Hilde Monica Stensland Tromsø molekylær 01.09.2018 2023
Toril Fagerheim Tromsø molekylær 01.09.2018 2023
Bjørn Ivar Haukanes Bergen molekylær 01.09.2018 2023
Stefan Johansson Bergen molekylær 01.09.2018 2023
Wenche Sjursen Trondheim molekylær 01.09.2018 2023
Ove Bruland Bergen molekylær 01.09.2018 2023
Per Knappskog Bergen molekylær 01.09.2018 2023
Mari Ann Kulseth Oslo molekylær 01.10.2018 2023
Ingvild Aukrust Bergen molekylær 01.09.2018 2023
Kristian Tveten Skien molekylær 09.09.2018 2023
Øystein Lunde Holla Skien molekylær 01.01.2018 2023
Linda Strand Skien molekylær 01.11.2018 2023
Helle Høyer Skien molekylær 01.11.2018 2023

Utdanning Clinical laboratory Geneticist

Utdanning av klinisk laboratoriegenetiker (CLG) i Norge

Vi minner om at du nå kan starte din utdanning som klinisk laboratoriegenetiker på de norske medisinsk genetiske avdelingene. Se adgangsskrav, målbeskrivelse og annen informasjon om utdanningen i vedlagte skriv.

Vi minner også om overgangsordningen, der personer som helt eller delvis oppfyller kravene som stilles for CLG kan søke om å få en godkjenning. Dette må skje innen 01.07.18.
Hvis dette er av interesse, vennligst ta kontakt med en av utdanningsutvalgets medlemmer på de ulike avdelingene, og de vil veilede deg ift. søknadsprosessen.

Vi minner også om diverse kurs som ligger under EBMGs side på www.eshg.org

Godkjente CLG | Norsk Selskap for Humangenetikk

Godkjente CLG:

Liste over godkjente CLG

NavnStedKategoriDatoRegodkjenning
Mona NystadTromsøCytogenetikk01.09.20182023
Randi HovlandBergenCytogenetikk01.10.20182023
Helle LybækBergenCytogenetikk01.10.20182023
Marijke Van GhelueTromsøgenerell01.09.20182023
Christa SchmidtTrondheimgenerell01.09.20182023
Olaug Kristin RødningenOslogenerell14.02.20182023
Hilde Monica StenslandTromsøMolekylær01.09.20182023
Toril FagerheimTromsøMolekylær01.09.20182023
Bjørn Ivar HaukanesBergenMolekylær01.09.20182023
Stefan JohanssonBergenMolekylær01.09.20182023
Wenche SjursenTrondheimMolekylær01.09.20182023
Ove BrulandBergenMolekylær01.09.20182023
Per KnappskogBergenMolekylær01.09.20182023
Mari Ann KulsethOsloMolekylær01.10.20182023
Ingvild AukrustBergenMolekylær01.09.20182023
Kristian TvetenSkienMolekylær09.09.20182023
Øystein Lunde HollaSkienMolekylær01..01.20182023
Linda StrandSkienMolekylær01.11.20182023
Helle HøyerSkienMolekylær01.11.20182023
Hilde Hilmarsen TveitanSkienMolekylær01.06.20202025
Geir Åsmund Myge HansenTromsøMolekylær20202025