Ukategorisert

2022 “European Certificate in Medical Genetics and Genomics (ECMGG)”

Under følger informasjon om ECMGG:

The European Union of Medical Specialists Section of Medical Genetics (UEMS SMG) has been offering this examination in collaboration with EBMG and ESHG for several years. The ECMGG is intended to be the main knowledge-based assessment tool for Clinical / Medical Genetics and Genomics training across Europe, establishing world class-leading standards in the specialty throughout all European countries.

This year’s exam will take place ONLINE in two stages. On June 24, 2022, a multiple-choice test will be held, and for those who pass, there will be an oral exam on September 19, 2022.

Registration closes on March 31, 2022.

Please find further information, including access to the relevant documents and application process on the website www.uems-ecmgg.org.  

EHSG Fellowship

ESHG (European Society of Human Genetics) gir også i år et stipend, slik at en deltaker fra Norge kan delta på årets ESHG 2022 konferanse, 11.-14. juni 2022. Det planlegges en hybrid konferanse, med enten virtuell deltagelse eller fysisk deltagelse i Wien.

Se invitasjon i vedlagt PDF

Rettelse fra ESHG: Stipendet dekker i tillegg til påmeldingsavgift,  reiseutgifter og opphold for opptil EUR 600.

Program for årets fagmøte (2021)

Mulighet for norske CLGer til å få europeisk sertifisering (ErCLG)

(Re-)Certification of ErCLG title is possible from today until October 15th 2021

 Dear national ErCLG contact,

 This is just the information that (re-)certification of ErCLG title is possible from today until October 15th 2021.

It can be started simply by clicking on https://www.ebmg.eu/erclglogin.0.html

Please distribute this information in your country!

Please help us to keep the registrations high and also invite other to register.

 Thanks and best regards

 Thomas Liehr and Isabel M Carreira

(European Board of Medical Genetics – Professional Branch Board for Clinical Laboratory Geneticists )

see: https://www.eshg.org/clg.0.html

ESHG: digitalt kurs i arvelig kreft

This virtual course aims at delivering up to date knowledge on hereditary cancer to clinical and molecular geneticists in training or certified and is organized by the ERN GENTURIS members.

The faculty combines experts in cancer genetics known for their didactic skills.

This ESHG sponsored course creates the best platform for discussion with experts from all over Europe.

Fagmøtet 2021 er avlyst

Styrene i NFMG og NSHG ser seg dessverre nødt til å avlyse årets fagmøte grunnet usikkerheten rundt corona-situasjonen. Følg med på www.nshg.no for oppdateringer.

Det vil bli kalt inn til digitalt årsmøte utpå høsten.

Vi håper at situasjonen tillater et fysisk møte i 2022!

Utlysning av ESHG fellowship 2021

ESHG (European Society of Human Genetics) gir også i år et stipend, slik at en deltaker fra Norge kan delta på årets European Human Genetics 2021 virtuelle konferanse 12.-15. juni 2021. Se vedlagt dokument for detaljer.

Utlysning: PhD-Program in GENOMIC AND EXPERIMENTAL MEDICINE (GEM)

Meld deg inn i NSHG – lenke til medlemsregistrering her:

https://docs.google.com/forms/d/1RZIyaI85Rcpe7Ken04heVcI2fK87QmJrYM8vlxVG_FI

Årets ESHG-fellowship er utlyst!

ESHG (European Society of Human Genetics) gir også i år et stipend, slik at en deltaker fra Norge kan delta på årets European Human Genetics konferanse i Berlin 6.-9. juni 2020.

Stipendet dekker deltakeravgift inkludert lunsj og sosiale arrangement. I tillegg dekkes reise og opphold inntil 600 euro som refunderes i etterkant av møtet.

Det er styrene i NFMG og NSHG som velger Norges kandidat ut fra følgende retningslinjer:

  • Skal være medlem av den nasjonale foreningen NSHG eller NFMG.
  • Ha utmerket seg innen fagområdet human genetikk og/eller holdt en god presentasjon eller poster ved et av de siste nasjonale møtene.
  • Kan ikke være mer enn 4 år siden avlagt doktorgrad.
  • Kan ikke motta dette stipendet dersom også mottar ESHG sitt Conference fellowship (linket til akseptert abstrakt til årets møte).

 

Søknaden må inneholde:

  • Navn, alder og arbeidssted.
  • Kort begrunnelse for søknaden/nominasjonen med beskrivelse av hva kandidaten jobber med. Det er en fordel med en oversikt over publikasjoner og postere siste 5 år.
  • Et bilde av kandidaten som vil bli publisert på ESHG sin hjemmeside dersom denne får stipendet.

Du kan enten søke selv, eller nominere en kollega.

Søknad sendes på e-post til elen.siglen@helse-bergen.no og astrayped@gmail.com innen mandag 2. mars 2020.

 

Med vennlig hilsen

Asbjørg Stray-Pedersen                                 Elen Siglen

leder NFMG                                                  leder NSHG

 

Link til utlysning i doc-format.