Om oss

NSHG ble stiftet 21.08.2007 og har som formål å:

  • arbeide for kontakt og samarbeid mellom fagmiljøene i Norge innenfor feltet humangenetikk
  • formidle kunnskap om humangenetikk til norsk helsevesen og myndigheter
  • formidle kunnskap om humangenetikk til ulike pasientorganisasjoner og allmennheten
  • fremme interessen for forskning innen humangenetikk
  • arbeide for kontakt med tilsvarende foreninger i andre land

         Vedtekter for NSHG

Medlemsskap:

Pris for innmelding i NSHG er 200 kroner.

Kombinert medlemskap i NSHG og ESHG, koster 750 kroner.

Medlemskap vil som i fjor gi redusert deltakeravgift ved det nasjonale møtet i humangenetikk.

Medlemskap i ESHG gir også redusert møteavgift  på ESHG-møte og tilgang på European Journal of Human Genetics.

Registrering kan gjøres via dette skjema innen 1.mai 2018.

Medlemsavgift (kr200/750) betales til NSHG v/Atle Brendehaug, kontonr: 4750.20.40762 snarest mulig etter at registreringsskjema er sendt inn.

VIKTIG: Merk din innbetaling med navn

Medlemskap i ESHG gir redusert møteavgift  på ESHG-møte og tilgang på European Journal of Human Genetics.

Dersom det ønskes kollektiv innmelding av flere ansatte ved samme avdeling (samme fakturamottaker), ber vi om at innmelding gjøres pr e-post. Ta kontakt med atle.brendehaug@helse-bergen.no for å få tilsendt innmeldingsskjema.

Bekreftelse på medlemskap blir sendt på mail etter at betaling er registrert.

 

 

 

Styret i NSHG 2018:

Leder: Elen Siglen, Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, HUS
Nestleder: Inger-Lise Mero, Avd for Medisinsk Genetikk, OUS
Kasserer: Atle Brendehaug, Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, HUS
Sekretær: Geir Åsmund Hansen, Medisinsk Genetisk Avd. BUK, UNN
 Styremedlem: Kristian Tveten, Enhet for Medisinsk Genetikk, Sykehuset i Telemark
Beate Iren Vestli, Medisinsk Genetisk Avd. BUK, UNN
Hanne Sørmo Sorte, Avd for Medisinsk Genetikk, OUS
Christa Schmidt, St.Olav
Linda Strand, Enhet for Medisinsk Genetikk, Sykehuset i Telemark
Inger Aase Warland, St.Olav

Kontaktinformasjon:

Styret i NSHG kan kontaktes ved å sende e-mail til følgende adresse: styret@nshg.no