Om oss

NSHG ble stiftet 21.08.2007 og har som formål å:

  • arbeide for kontakt og samarbeid mellom fagmiljøene i Norge innenfor feltet humangenetikk
  • formidle kunnskap om humangenetikk til norsk helsevesen og myndigheter
  • formidle kunnskap om humangenetikk til ulike pasientorganisasjoner og allmennheten
  • fremme interessen for forskning innen humangenetikk
  • arbeide for kontakt med tilsvarende foreninger i andre land

         Vedtekter for NSHG

Medlemsskap:

Pris for innmelding i NSHG er 200 kroner.

Kombinert medlemskap i NSHG og ESHG, koster 750 kroner.

Medlemskap vil som i fjor gi redusert deltakeravgift ved det nasjonale møtet i humangenetikk.

Medlemskap i ESHG gir også redusert møteavgift  på ESHG-møte og tilgang på European Journal of Human Genetics.

Registrering kan gjøres via dette skjema innen 1.mai 2018.

Medlemsavgift (kr200/750) betales til NSHG v/Atle Brendehaug, kontonr: 4750.20.40762 snarest mulig etter at registreringsskjema er sendt inn.

VIKTIG: Merk din innbetaling med navn

Medlemskap i ESHG gir redusert møteavgift  på ESHG-møte og tilgang på European Journal of Human Genetics.

Dersom det ønskes kollektiv innmelding av flere ansatte ved samme avdeling (samme fakturamottaker), ber vi om at innmelding gjøres pr e-post. Ta kontakt med atle.brendehaug@helse-bergen.no for å få tilsendt innmeldingsskjema.

Bekreftelse på medlemskap blir sendt på mail etter at betaling er registrert.

 

 

 

Styret i NSHG 2018:

Leder: Elen Siglen, Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, HUS
Nestleder: Inger-Lise Mero, Avd for Medisinsk Genetikk, OUS
Kasserer: Atle Brendehaug, Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, HUS
Sekretær: Geir Åsmund Hansen, Medisinsk Genetisk Avd. BUK, UNN
 Styremedlem: Kristian Tveten, Enhet for Medisinsk Genetikk, Sykehuset i Telemark
Beate Iren Vestli, Medisinsk Genetisk Avd. BUK, UNN
Hanne Sørmo Sorte, Avd for Medisinsk Genetikk, OUS
Christa Schmidt, Avdeling for medisinsk genetikk, St.Olavs
Linda Strand, Enhet for Medisinsk Genetikk, Sykehuset i Telemark
Inger Aase Warland, Avdeling for medisinsk genetikk, St.Olavs

Kontaktinformasjon:

Styret i NSHG kan kontaktes ved å sende e-mail til følgende adresse: styret@nshg.no