Om oss

NSHG ble stiftet 21.08.2007 og har som formål å:

  • arbeide for kontakt og samarbeid mellom fagmiljøene i Norge innenfor feltet humangenetikk
  • formidle kunnskap om humangenetikk til norsk helsevesen og myndigheter
  • formidle kunnskap om humangenetikk til ulike pasientorganisasjoner og allmennheten
  • fremme interessen for forskning innen humangenetikk
  • arbeide for kontakt med tilsvarende foreninger i andre land

         Vedtekter for NSHG

Medlemsskap:

Pris for innmelding i NSHG er 200 kroner.

Kombinert medlemskap i NSHG og ESHG, koster 750 kroner.

Medlemskap vil som i fjor gi redusert deltakeravgift ved det nasjonale møtet i humangenetikk.

Medlemskap i ESHG gir også redusert møteavgift  på ESHG-møte og tilgang på European Journal of Human Genetics.

Registrering kan gjøres via dette skjema.

Medlemsavgift (kr200/750) betales til NSHG v/Atle Brendehaug, kontonr: 4750.20.40762 snarest mulig etter at registreringsskjema er sendt inn.

VIKTIG: Merk din innbetaling med navn

Medlemskap i ESHG gir redusert møteavgift  på ESHG-møte og tilgang på European Journal of Human Genetics.

Dersom det ønskes kollektiv innmelding av flere ansatte ved samme avdeling (samme fakturamottaker), ber vi om at innmelding gjøres pr e-post. Ta kontakt med atle.brendehaug@helse-bergen.no for å få tilsendt innmeldingsskjema.

Bekreftelse på medlemskap blir sendt på mail etter at betaling er registrert.

 

 

 

Styret i NSHG 2016:

Leder: Monica Lundberg, Medisinsk Genetisk Avd. BUK, UNN
Nestleder: Wenche Listøl, Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, HUS
Kasserer: Atle Brendehaug, Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, HUS
Sekretær: Silje Kristin Vean, Avd for Patologi og Medisinsk Genetikk, St Olavs Hospital
Styremedlem: Kristian Tveten, Enhet for Medisinsk Genetikk, Sykehuset i Telemark
Vara: Geir Åsmund Hansen, Medisinsk Genetisk Avd. BUK, UNN
Lene Hjertnes, Avd for Medisinsk Genetikk, OUS
Øystein Holla, Enhet for Medisinsk Genetikk, Sykehuset i Telemark
Inger-Lise Mero, Avd for Medisinsk Genetikk, OUS
Trond Ludvigsen

Kontaktinformasjon:

Styret i NSHG kan kontaktes ved å sende e-mail til følgende adresse: styret@nshg.no