Om oss

NSHG ble stiftet 21.08.2007 og har som formål å:

  • arbeide for kontakt og samarbeid mellom fagmiljøene i Norge innenfor feltet humangenetikk
  • formidle kunnskap om humangenetikk til norsk helsevesen og myndigheter
  • formidle kunnskap om humangenetikk til ulike pasientorganisasjoner og allmennheten
  • fremme interessen for forskning innen humangenetikk
  • arbeide for kontakt med tilsvarende foreninger i andre land

         Vedtekter for NSHG

Medlemsskap:

Pris for innmelding i NSHG er 200 kroner.

Kombinert medlemskap i NSHG og ESHG, koster 950 kroner.

Medlemskap vil gi redusert deltakeravgift ved det nasjonale møtet i humangenetikk.

Medlemskap i ESHG gir også redusert møteavgift  på ESHG-møte og tilgang på European Journal of Human Genetics.

Registrering kan gjøres via dette skjema innen 1.mai 2021.

Medlemsavgift (kr200/950) betales til NSHG v/Kjetil Solland, kontonr: 4750.20.40762 snarest mulig etter at registreringsskjema er sendt inn.

VIKTIG: Merk din innbetaling med navn, stilling  og arbeidssted.

Dersom det ønskes kollektiv innmelding av flere ansatte ved samme avdeling (samme fakturamottaker), ber vi om at innmelding gjøres pr e-post. Ta kontakt med kasserer Kjetil Solland for å få tilsendt innmeldingsskjema.

Bekreftelse på medlemskap blir sendt på mail etter at betaling er registrert.

Styret i NSHG 2021:

Leder: Elen Siglen, Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, HUS
Kasserer: Kjetil Solland, Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, HUS
Sekretær: Linda Strand, Enhet for Medisinsk Genetikk, Sykehuset i Telemark
 Styremedlem: Øyvind L Busk, Enhet for Medisinsk Genetikk, Sykehuset i Telemark
Trond M Ludvigsen, Avdeling for medisinsk genetikk, St.Olavs
Maren F Olsen, Avdeling for medisinsk genetikk, St.Olavs
Bjørn Nygård , Medisinsk Genetisk Avd. BUK, UNN
Marijke Van Ghelue, Medisinsk Genetisk Avd. BUK, UNN
Kristine Lillestøl, Avd for Medisinsk Genetikk, OUS
Hanne S Sorte, Avd for Medisinsk Genetikk, OUS

Kontaktinformasjon:

Styret i NSHG kan kontaktes ved å sende e-mail til følgende adresse: styret@nshg.no