Invitasjon til fagmøtet i genetikk 13. -14. november 2024 i Skien

Invitasjon_preliminært program_fagmøte_2024-06-21