ESHG Fellowship for 2024

NFMG og NSHG mottok i år to nominasjoner til ESHG stipendet. Etter enstemmig innstilling fra styrene i NFMG og NSHG ble det besluttet å gi stipendet til Ashish K. Singh fra Avdeling for Medisinsk Genetikk ved St. Olavs. GRATULERER SÅ MYE!