Fagmøte i medisinsk genetikk 2021 – digitalt møte 11. November

Det nasjonale fagmøtet i medisinsk genetikk i 2020 ble avlyst pga. koronasituasjonen. Styrene i NFMG og NSHG har bestemt seg for å arrangere et digitalt fagmøte i år. Vi tror det vil være viktig for det medisinsk genetiske fagmiljøet at vi holder på tradisjonen om å møtes i november, og håper avdelingene vil legge til rette for at alle ansatte kan delta på dette.