Molekylærbiolog søkes for tolkning av DNA-varianter – Avdeling for medisinsk genetikk, Enhet for generell genetikk OUS