Molekylærbiolog søkes for tolkning av DNA-varianter ved Oslo Universitetssykehus