Utdanning Clinical laboratory Geneticist

Utdanning av klinisk laboratoriegenetiker (CLG) i Norge

Du kan starte din utdanning som klinisk laboratoriegenetiker på en av de norske medisinsk genetiske avdelingene. Se adgangskrav, målbeskrivelse og annen informasjon om utdanningen i vedlagte målbeskrivelse. Fyll ut utdanningslogg.

Før oppstart kan kandidater ta kontakt med sin stedlige representant i utdanningsutvalget (se målbeskrivelse) for mer informasjon og hjelp til å starte søknadsprosessen.

 

Fornyelse av godkjenning som klinisk laboratoriegenetiker (CLG) i Norge

Godkjenningen som klinisk laboratoriegenetiker må fornyes hvert 5. år. Godkjente kliniske laboratoriegenetikere som ønsker en fortsatt CLG tittel, må sende inn dokumentasjon på at de fremdeles jobber aktivt i faget, og har deltatt på utdanningsaktiviteter. Dette må gjøres ila året man skal re-godkjennes, se tabell under.

Søknad om fortsatt godkjenning sendes styret@nshg.no.

Kandidaten må sende inn en søknad med kort beskrivelse av hva man har jobbet med de siste fem årene – eksempelvis at man tolker og svarer ut prøver, eller at man har opplæringsansvar e.l. Man kan også liste opp kurs og møter man mener er relevante.

 

Vi minner også om diverse kurs som ligger under EBMGs side på www.eshg.org

 

Godkjente CLG:

Liste over godkjente CLG

Navn Sted Kategori Dato Regodkjenning
Mona Nystad Tromsø Cytogenetikk 01.09.2018 utgått
Randi Hovland Bergen Cytogenetikk 01.10.2018 utgått
Helle Lybæk Bergen Cytogenetikk 01.10.2018 utgått
Marijke Van Ghelue Tromsø generell 01.09.2018 utgått
Christa Schmidt Trondheim generell 01.09.2018 utgått
Olaug Kristin Rødningen Oslo generell 14.02.2018 2028
Hilde Monica Stensland Tromsø Molekylær 01.09.2018 2028
Toril Fagerheim Tromsø Molekylær 01.09.2018 utgått
Bjørn Ivar Haukanes Bergen Molekylær 01.09.2018 2028
Stefan Johansson Bergen Molekylær 01.09.2018 2028
Wenche Sjursen Trondheim Molekylær 01.09.2018 2028
Ove Bruland Bergen Molekylær 01.09.2018 utgått
Per Knappskog Bergen Molekylær 01.09.2018 2028
Mari Ann Kulseth Oslo Molekylær 01.10.2018 2028
Ingvild Aukrust Bergen Molekylær 01.09.2018 2028
Kristian Tveten Skien Molekylær 09.09.2018 2028
Øystein Lunde Holla Skien Molekylær 01.01.2018 2028
Linda Strand Skien Molekylær 01.11.2018 2028
Helle Høyer Skien Molekylær 01.11.2018 2028
Hilde Hilmarsen Tveitan Skien Molekylær 01.06.2020 2025
Geir Åsmund Myge Hansen Tromsø Molekylær 2020 2025
Hanne Sørmo Sorte Oslo Molekylær 31.10.2023 2028
Oriana Guzzardi Oslo Generell 31.10.2023 2028
Elisabeth Ognedal Generell juni 2024 2028