Utdanning Clinical laboratory Geneticist

Utdanning av klinisk laboratoriegenetiker (CLG) i Norge

Vi minner om at du nå kan starte din utdanning som klinisk laboratoriegenetiker på de norske medisinsk genetiske avdelingene. Se adgangsskrav, målbeskrivelse og annen informasjon om utdanningen i vedlagte skriv.

Før oppstart kan kandidater ta kontakt med sin stedlige representant i utdanningsutvalget (se målbeskrivelse) for mer informasjon og hjelp til å starte søknadsprosessen.

Vi minner også om diverse kurs som ligger under EBMGs side på www.eshg.org

Godkjente CLG | Norsk Selskap for Humangenetikk

Godkjente CLG:

Liste over godkjente CLG

Navn Sted Kategori Dato Regodkjenning
Mona Nystad Tromsø Cytogenetikk 01.09.2018 2023
Randi Hovland Bergen Cytogenetikk 01.10.2018 2023
Helle Lybæk Bergen Cytogenetikk 01.10.2018 2023
Marijke Van Ghelue Tromsø generell 01.09.2018 2023
Christa Schmidt Trondheim generell 01.09.2018 2023
Olaug Kristin Rødningen Oslo generell 14.02.2018 2023
Hilde Monica Stensland Tromsø Molekylær 01.09.2018 2023
Toril Fagerheim Tromsø Molekylær 01.09.2018 2023
Bjørn Ivar Haukanes Bergen Molekylær 01.09.2018 2023
Stefan Johansson Bergen Molekylær 01.09.2018 2023
Wenche Sjursen Trondheim Molekylær 01.09.2018 2023
Ove Bruland Bergen Molekylær 01.09.2018 2023
Per Knappskog Bergen Molekylær 01.09.2018 2023
Mari Ann Kulseth Oslo Molekylær 01.10.2018 2023
Ingvild Aukrust Bergen Molekylær 01.09.2018 2023
Kristian Tveten Skien Molekylær 09.09.2018 2023
Øystein Lunde Holla Skien Molekylær 01..01.2018 2023
Linda Strand Skien Molekylær 01.11.2018 2023
Helle Høyer Skien Molekylær 01.11.2018 2023
Hilde Hilmarsen Tveitan Skien Molekylær 01.06.2020 2025
Geir Åsmund Myge Hansen Tromsø Molekylær 2020 2025