Forside

 • Norsk Selskap for Humangenetikk

  Nyheter
 • NSHG ble stiftet 21.08.2007 og har som formål å:

  Arbeide for kontakt og samarbeid mellom fagmiljøene i Norge innenfor feltet humangenetikk.
  Formidle kunnskap om humangenetikk til norsk helsevesen og myndigheter.
  Formidle kunnskap om humangenetikk til ulike pasientorganisasjoner og allmennheten.
  Fremme interessen for forskning innen humangenetikk.
  Arbeide for kontakt med tilsvarende foreninger i andre land.

Siste nytt

ESHG Fellowship for 2024

NFMG og NSHG mottok i år to nominasjoner til ESHG stipendet. Etter enstemmig innstilling fra styrene i NFMG og NSHG […]

Read More

ESHG-stipend 2024

ESHG_fellowship_norsk2024

Read More

Kurs for CLG i utdanning i Europa

First announcement 7th coursea CLG

Read More

Fagmøtet 2024

Read More