Forside

 • Norsk Selskap for Humangenetikk

  Nyheter
 • NSHG ble stiftet 21.08.2007 og har som formål å:

  Arbeide for kontakt og samarbeid mellom fagmiljøene i Norge innenfor feltet humangenetikk.
  Formidle kunnskap om humangenetikk til norsk helsevesen og myndigheter.
  Formidle kunnskap om humangenetikk til ulike pasientorganisasjoner og allmennheten.
  Fremme interessen for forskning innen humangenetikk.
  Arbeide for kontakt med tilsvarende foreninger i andre land.

Siste nytt

New course Basics in human genetic diagnostics – A course for Clinical Laboratory Geneticists in education

Basic in human diagnostics_CLG

Read More

Det er tid for å registrere og betale for medlemskap i Norsk Selskap for Human Genetikk (NSHG) for 2023

medlemskap 2023

Read More

Kommende ESHG-kurs

https://www.eshg.org/courses

Read More

ESHG Fellowship 2023

ESHG_fellowship_norsk2023

Read More