Forside

 • Norsk Selskap for Humangenetikk

  Nyheter
 • NSHG ble stiftet 21.08.2007 og har som formål å:

  Arbeide for kontakt og samarbeid mellom fagmiljøene i Norge innenfor feltet humangenetikk.
  Formidle kunnskap om humangenetikk til norsk helsevesen og myndigheter.
  Formidle kunnskap om humangenetikk til ulike pasientorganisasjoner og allmennheten.
  Fremme interessen for forskning innen humangenetikk.
  Arbeide for kontakt med tilsvarende foreninger i andre land.

Siste nytt

ESHG Fellowship for 2023

NFMG og NSHG mottok i år tre nominasjoner til ESHG stipendet. Etter enstemmig innstilling fra styrene i NFMG og NSHG […]

Read More

Fornyelse av godkjenning som klinisk laboratoriegenetiker (CLG) i Norge

For fem år siden ble flere molekylærbiologer godkjent som klinisk laboratoriegenetikere for første gang her i Norge. Dersom disse ønsker […]

Read More

New course Basics in human genetic diagnostics – A course for Clinical Laboratory Geneticists in education

Basic in human diagnostics_CLG

Read More

Det er tid for å registrere og betale for medlemskap i Norsk Selskap for Human Genetikk (NSHG) for 2023

medlemskap 2023

Read More