Forside

 • Norsk Selskap for Humangenetikk

  Nyheter
 • NSHG ble stiftet 21.08.2007 og har som formål å:

  Arbeide for kontakt og samarbeid mellom fagmiljøene i Norge innenfor feltet humangenetikk.
  Formidle kunnskap om humangenetikk til norsk helsevesen og myndigheter.
  Formidle kunnskap om humangenetikk til ulike pasientorganisasjoner og allmennheten.
  Fremme interessen for forskning innen humangenetikk.
  Arbeide for kontakt med tilsvarende foreninger i andre land.

Siste nytt

Utlysning av ESHG fellowship 2021

    www.matriks.no

Les Mer

Stilling som Avdelingssjef - St. Olavs hospital

    www.matriks.no

Les Mer

Molekylærbiolog søkes for tolkning av DNA-varianter - Avdeling for medisinsk genetikk, Enhet for generell genetikk OUS

    www.matriks.no

Les Mer

Stilling ledig som avdelingsleder medisinsk genetisk avdeling på barne- og ungdomsklinikken, universitetssykehuset Nord- Norge

    www.matriks.no

Les Mer

 


 

MATRIKS

www.matriks.no