Forside

 • Norsk Selskap for Humangenetikk

  Nyheter
 • NSHG ble stiftet 21.08.2007 og har som formål å:

  Arbeide for kontakt og samarbeid mellom fagmiljøene i Norge innenfor feltet humangenetikk.
  Formidle kunnskap om humangenetikk til norsk helsevesen og myndigheter.
  Formidle kunnskap om humangenetikk til ulike pasientorganisasjoner og allmennheten.
  Fremme interessen for forskning innen humangenetikk.
  Arbeide for kontakt med tilsvarende foreninger i andre land.

Siste nytt

ESHG Fellowshipstipend

ESHG (European Society of Human Genetics) gir også i år et stipend, slik at en deltaker fra Norge under 35 […]

Les Mer

Nasjonal veileder helgenom kopitallsanalyser v2.0

Nasjonal veileder helgenom kopitallsanalyser_2.0 er nå klar. Takk til Mona Nystad som har ledet arbeidet med oppdateringen.

Les Mer

 


 

MATRIKS

www.matriks.no